Náhradný zdroj obehového čerpadla NZ 500 Z - pre viac čerpadiel Závesný

Cena
239 €

Výrobca

Kód produktu
259

Hmotnosť
3.5 kg

Do 20tich dní
ks

Prístroj na zálohovanie sieťového napätia pre čerpadlá ústredného kúrenia do výkonu čerpadiel až 300W. Pripojenie externého akumulátora. Voltmeter na meranie napätia batérie. Vhodné aj pre elektronické čerpadlá Grundfos ALPHA 2. Rozmery (šírka x výška x hĺbka): 185 x 200 x 210 mm. Dĺžky vodičov: sieťová šnúra 2,2m, výstupná zásuvka 0,2m, kábel k batérii cca 2m. Hmotnosť 7kg. viac

Detailný popis produktu
Pozor, analógový displej je novo nahradený digitálnym.

 

Podrobne o náhradných zdrojoch:

Náhradné zdroje NZ UNI a NZ500 - záložné zdroje sieťového napätia pre čerpadlá ústredného-etážového kúrenia, náhradné zdroje NZ UNI s vnútornou batériou
Parametre:

Sieťové napätie: 200 až 240 V, 50 Hz
Spotreba zo siete: naprázdno 5W až 40W, podľa stavu vybitia akumulátora
Akumulátor: externý - bežný automobilový alebo iný akumulátor 12 V, 30 až 150 Ah (nie je súčasťou dodávky), u náhradných zdrojov s batériou vo vnútri je použitý akumulátor 12V/18Ah gélový, ktorý je súčasťou prístroja
Menič: 12 Vss / 230 Vst, NZ UNI max. 200 W a NZ500 max 500 W krátkodobo, NZ UNI 150 W a NZ500 300 W trvalo / 50 Hz, obdĺžnik

Doba zálohovania:

Doba zálohovania sa dá približne spočítať podľa vzorca:

T=10C/P, kde T=doba zálohovania v hod., C=kapacita akumulátora v Ah, P=príkon čerpadla vo W.

Príklad: čerpadlo 60W, akumulátor 12V 40Ah, T = 10x40/60 = 6,6 hodín. Pri znížení príkonu čerpadla, použití termostatu a zväčšení kapacity akumulátora sa doba zálohovania podstatne predĺži.

Pri náhradných zdrojoch s vnútorným akumulátorom 12V/18Ah je doba zálohovania pre obehové čerpadlo 20W až 9 hodín, pre 60W až 3 hodiny.

Vlastnosti:

Prístroj automaticky zálohuje sieťové napätie 230V, 50 Hz. Ak je prítomné sieťové napätie, pripojený spotrebič (čerpadlo) je napájaný cez prístroj zo siete a prístroj dobíja pripojený akumulátor a udržuje ho v nabitom stave. Ak dôjde k výpadku siete, prístroj sa automaticky prepne na menič 12V/230V/50Hz, ktorý z pripojeného akumulátora 12V vyrába chýbajúce sieťové napätie 230V/50Hz. Súčasťou prístroja je aj termostat, ktorého čidlo sníma z horúceho vývodu vody z kotla alebo krbovej vložky teplotu vody a zopne čerpadlo pri teplote, ktorú si nastavíte gombíkom na čelnom paneli prístroja. Ak je gombík na ľavom doraze, čerpadlo sa točí stále, nezávisle od teploty snímača. Termostat funguje rovnako, nech ide sieť alebo menič. Pri funkcii meniča termostat ovláda aj menič.

Podrobne o funkcii náhradného zdroja:

Náhradný zdroj v sebe obsahuje menič, automatickú nabíjačku, sledovač siete, termostat, ochranný obvod batérie, nadprúdovú ochranu meniča, podpäťovú ochranu batérie dvojakého druhu a tavné poistky siete a akumulátora.

Menič - mení jednosmerné napätie z akumulátora 12V na striedavé napätie 230V, 50Hz tak, že 12V je v rytme 50Hz spínané do dvoch vinutí transformátora a transformované na 230V. Výstupný priebeh meniča je obdĺžnikový s mierne šikmými nábežnými hranami, s plynulým priechodom nulou, čo sa osvedčilo pre napájanie motorčekov s rozbehovou fázou cez kondenzátor, akým obehové čerpadlo ústredného kúrenia je. Meniči nevadí induktívny charakter odberu čerpadla, pre istotu je menič silne predimenzovaný.

Automatická nabíjačka funguje, keď ide el. sieť. Nabíja akumulátor prúdom do 3A a po nabití udržuje napätie akumulátora na 13,5 až 14V, čo by malo byť zárukou dlhej životnosti akumulátora. POZOR, nabíjačka k sebe nepripojí akumulátor, ktorý má opačne polaritu alebo napätie menšie, než 10V. Takýto akumulátor je väčšinou chybný. Preto na samotných krokosvorkách nič nenameriate.

Sledovač siete - sleduje, ak ide el. sieť a prepína režim prístroja buď na nabíjačku alebo menič.

Termostat - porovnáva teplotu čidla termostatu s nastavením gombíka na čelnom paneli prístroja, ak je teplota čidla vyššia, než nastavená hodnota, zopne el.prúd do výstupnej zásuvky a čerpadlo sa roztočí. Ak je teplota nižšia, čerpadlo vypne. Hysterézia nastavená v prístroji je asi 10 st. Celzia (napr. keď pri 60 st. zapne, pri 50 st. vypne). Ak je gombík termostatu na ľavom doraze, čerpadlo sa točí stále.

Ochranný obvod batérie - zabráni poškodeniu prístroja prepólovaním akumulátora.

Nadprúdová ochrana meniča - pri preťažení cca na 0,5 sekundy menič vypne av týchto intervaloch skúša, či preťaženie ešte trvá. Pritom bliká žltá kontrolka "Vybitá batéria - preťaženie".

Podpäťová ochrana batérie dvojakého druhu - pri výpadku el. siete, kedy beží menič a pri poklese napätia akumulátora pod 10,5V sa menič zablokuje, čo oznámi žltá kontrolka "Vybitá batéria - preťaženie" a pod 10V sa úplne odpojí akumulátor. Ak však dôjde po dlhšom čase k poklesu napätia pod 10V, prístroj už k sebe akumulátor nepripojí a ani ho nenabije, už ho nepovažuje za akumulátor, pretože nespĺňa správne vstupné hodnoty pre napájanie prístroja (11 až 15V). Keď akumulátora klesne napätie pod 10V a prístroj ho k sebe nepripojí, je nutné ho nabiť na inej nabíjačke, aby jeho napätie bolo aspoň 11V.

Tavné poistky - zabráni tomu najhoršiemu pri skrate vo výstupnej zásuvke prístroja alebo pri poruche koncových tranzistorov meniča, čo je vzácne, ale stať sa to môže, napr. keď udrie blesk do vedenia niekde blízko.