Náhradný zdroj obehového čerpadla NZ UNI Z závesný

Neohodnotené
 

Prístroj pre zálohovanie sieťového napätia pre čerpadla ústredného kúrenia do výkonu čerpadiel 150W. Súčasťou prístroja je termostat, ktorý môže automaticky zapínať a vypínať čerpadlo v závislosti na teplote. Teplotu je možné nastaviť. Pripojenie externého akumulátora. Voltmeter pre meranie napätia batérie. Vhodné aj pre elektronické čerpadlá Grundfos ALPHA 2. Na želanie vyrobíme aj bez termostatu. Rozmery (šírka x výška x hĺbka): 165x240x75 mm. Úchyty pre pripevnenie na stenu. Dĺžky vodičov: sieťová šnúra 2,2m, výstupné zásuvka 0,2m, kábel k batérii cca 2m, teplotný snímač 3m a možno ho nastaviť. Hmotnosť 3,5kg.

Dostupnosť Skladom (8 ks)
€194
   
Kód tovaru 663
Kategória NÁHRADNÉ ZDROJE OBEHOVÉHO ČERPADLA
 

NÁHRADNÉ ZDROJE NZ UNI A NZ500 - ZÁLOŽNÉ ZDROJE SIEŤOVÉHO NAPÄTIA PRO čerpadlÁ ústredného-etážového kúrenia, NÁHRADNÉ ZDROJE NZ UNI S VNÚTORNOU BATÉRIOU

Parametre:

Sieťové napätie: 200 až 240 V, 50 Hz
Spotreba zo siete: naprázdno 5W až 40W, podľa stavu vybitia akumulátora
Akumulátor: externé - bežný automobilový alebo iný akumulátor 12 V, 30 až 150 Ah (nie je súčasťou dodávky), u náhradných zdrojov s batériou vnútri je použitý akumulátor 12V / 18Ah gélový, ktorý je súčasťou prístroja
Menič: 12 Vss / 230 Vst, NZ UNI max.200 W a NZ500 max 500W krátkodobo, NZ UNI 150W a NZ500 300W trvale / 50 Hz, obdĺžnik

Doba zálohovania:

Doba zálohovania sa dá približne spočítať podľa vzorca:

T = 10C / P, kde T = doba zálohovania v hod., C = kapacita akumulátora v Ah, P = príkon čerpadla vo W.

Príklad: čerpadlo 60W, akumulátor 12V 40Ah, T = 10x40 / 60 = 6,6hodin. Pri znížení príkonu čerpadla, použitie termostatu a zväčšenie kapacity akumulátora sa doba zálohovania podstatne predĺži.

U náhradných zdrojov s vnútorným akumulátorom 12V / 18Ah je doba zálohovania pre obehové čerpadlo 20W až 9 hodín, pre 60W až 3 hodiny.

Funkcia:

Prístroj automaticky zálohuje sieťové napätie 230V, 50 Hz. Ak je prítomných sieťové napätie, pripojený spotrebič (čerpadlo) je napájaný cez prístroj zo siete a prístroj dobíja pripojený akumulátor a udržiava ho v nabitom stave. Ak dôjde k výpadku siete, prístroj sa automaticky prepne na menič 12V / 230V / 50Hz, ktorý z pripojeného akumulátora 12V vyrába chýbajúce sieťové napätie 230V / 50Hz. Súčasťou prístroja je aj termostat, ktorého čidlo sníma z horúceho vývodu vody z kotla alebo krbovej vložky teplotu vody a zopne čerpadlo pri teplote, ktorú si nastavíte gombíkom na čelnom paneli prístroja. Ak je gombík na ľavom doraze, čerpadlo sa točí stále, nezávisle od teploty snímača. Termostat funguje rovnako, či už ide sieť alebo menič. Pri funkcii meniča termostat ovláda aj menič.

Podrobne o funkciu náhradného zdroja:

Náhradný zdroj v sebe obsahuje menič, automatickú nabíjačku, sledovač siete, termostat, ochranný obvod batérie, nadprúdovú ochranu meniča, podpäťovou ochranu batérie dvojakého druhu a tavné poistky siete a akumulátora.

Menič - mení jednosmerné napätie z akumulátora 12V na striedavé napätie 230V, 50Hz tak, že 12V je v rytme 50Hz spína do dvoch vinutia transformátora a transformované na 230V. Výstupný priebeh meniča je obdĺžnikový s mierne šikmými nábehovým hranami, s plynulým prechodom nulou, čo sa osvedčilo pre napájanie motorčekov s rozbehovú fázou cez kondenzátor, akým obehové čerpadlo ústredného kúrenia je. Meničmi nevadí induktívne charakter odberu čerpadlá, pre istotu je menič silne predimenzovaný.

Automatická nabíjačka funguje, keď ide el. sieť. Nabíja akumulátor prúdom do 3A a po nabití udržiava napätie akumulátora na 13,5 až 14V, čo by malo byť zárukou dlhej životnosti akumulátora. POZOR, nabíjačka k sebe nepripojí akumulátor, ktorý má opačne polaritu alebo napätia menšie, než 10V. Taký akumulátor je väčšinou chybný. Preto na samotných krokosvorkách nič nenameriate.

Sledovač siete - sleduje, ak ide el. sieť a prepína režim prístroja buď na nabíjačku alebo menič.

Termostat - porovnáva teplotu snímača termostatu s nastavením gombíka na čelnom paneli prístroja, ak je teplota čidla vyššia, ako nastavená hodnota, zopne el.prúd do výstupnej zásuvky a čerpadlo sa roztočí. Ak je teplota nižšia, čerpadlo vypne. Hysteréza nastavená v prístroji je asi 10 st. Celzia (napr. Keď pri 60 st. Zapne, pri 50 st. Vypne). Ak je gombík termostatu na ľavom doraze, čerpadlo sa točí stále.

Ochranný obvod batérie - zabráni poškodeniu prístroja prepólovaním akumulátora.

Nadprúdová ochrana meniča - pri preťažení cca na 0,5 sekundy menič vypne a v týchto intervaloch skúša, či preťaženie ešte trvá. Pritom bliká žltá kontrolka "Batéria vybitá - preťaženie".

Podpäťová ochrana batérie dvojakého druhu - pri výpadku el. siete, kedy beží menič a pri poklese napätia akumulátora pod 10,5V sa menič zablokuje, čo oznámi žltá kontrolka "Batéria vybitá - preťaženie" a pod 10V sa úplne odpojí akumulátor. Ak však dôjde po dlhšom čase k poklesu napätia pod 10V, prístroj už k sebe akumulátor nepripojí a ani ho nenabije, už ho nepovažuje za akumulátor, pretože nespĺňa správne vstupné hodnoty pre napájanie prístroja (11 až 15V). Keď akumulátora klesne napätie pod 10V a prístroj ho k sebe nepripojí, je nutné ho nabiť na inej nabíjačke, aby jeho napätie bolo aspoň 11V.

Tavné poistky - zabráni tomu najhoršiemu pri skrate vo výstupnej zásuvke prístroja alebo pri poruche koncových tranzistorov meniča, čo je vzácne, ale stať sa to môže, napr. Keď udrie blesk do vedenia niekde blízko.